Wegen

Wat is het?

Openbare wegen zijn wegen die iedereen mag gebruiken. De bestemming van de weg bepaalt het openbaar karakter. Het gewest beheert de grote wegen, de gemeente beheert de kleine wegen (gemeentewegen).

Een gemeenteweg is een openbare weg die de gemeente beheert ongeacht de eigenaar van de grond.

Privé-wegen zijn wegen die niet openstaan voor het publiek.

Aandachtspunten

Sinds 1 september 2019 is het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen van kracht. De regelgeving over de buurtwegen geldt niet meer.

De administratieve procedures voor de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen of de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen die lopen op 1 september 2019, worden voortgezet overeenkomstig het vroegere recht.

Info en procedure