Pacht en verhuur

Wat is het?

Het verhuren van een goed is het in gebruik geven van een (on)roerende zaak:

  • voor een bepaalde periode;
  • tegen een bepaalde prijs.

Naast het algemeen huurrecht bestaan speciale regelingen zoals:

  • de Woninghuurwet;
  • de Handelshuurwet;
  • de Pachtwet.

Verpachten is het tijdelijk in gebruik geven van een onroerend goed:

  • voor hoofdzakelijk gebruik aan een landbouwbedrijf;
  • tegen betaling van een pachtprijs.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad beslist over de contractvoorwaarden voor verhuur- en pachtovereenkomsten van meer dan negen jaar.

Het college van burgemeester en schepenen verpacht of verhuurt een onroerend goed. Ook voor overeenkomsten van meer dan negen jaar.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) beslist over de contractvoorwaarden voor het verhuren en verpachten van een onroerend goed voor meer dan negen jaar.

Het vast bureau verpacht of verhuurt een onroerend goed.

Eredienst

De kerkraad beslist over verhuur- en pachtovereenkomsten.

 

Aandachtspunten?

Alle mogelijk geïnteresseerden moeten de kans krijgen om een bod te doen. Voldoende publiciteit is daarom aangewezen. Een onderhandse procedure kan enkel als daar geldige redenen voor zijn.

De huurprijs baseer je best op een schattingsverslag van de huurwaarde.