Print

Overzicht bevoegdheden

Per bestuur kan je in onderstaande tabel de regelgeving vinden over de bevoegdheden van de organen.

Lokaal bestuurBeschikkingBeheerUitz.: dwingende en onvoorziene omstandigheden
gemeenteraad

Gemeentedecreet Artikel 43, §2, 12°

/Gemeentedecreet Artikel 157
Gemeentedecreet Artikel 20-23
college van burgemeester en schepenenGemeentedecreet Artikel 57, §3, 8°, b en c

Gemeentedecreet Artikel 57, §3, 1°

Gemeentedecreet Artikel 157
OCMWraadOCMW-decreet Artikel 52, lid 2, 18°OCMW-decreet Artikel 52, lid 1OCMW-decreet Artikel 159
vast bureau, bijzonder comité of secretarisOCMW-decreet Artikel 52, lid 2, 18° en artikel 65OCMW-decreet Artikel 52, lid 1OCMW-decreet artikel 159: Voorzitter 
eredienstkerkraadEredienstendecreet Artikel 34Eredienstendecreet Artikel 34/

De ondertekeningsbevoegdheid voor stukken van de organen van lokale besturen is geregeld in: