Openbaar domein

De gemeenteoverheid kan de privatieve ingebruikname van openbare domeingoederen toestaan. Dit kan via een eenzijdige handeling (vergunning), een concessie of het vestigen van een zakelijk recht in het kader van een publiek-privaat samenwerkingsverband.

Voor het verlenen van een privatieve ingebruikneming op het openbaar domein kan een belasting of retributie gevraagd worden. De deelwebsite fiscaliteit biedt daarover meer informatie.

Meer uitleg over mogelijke contracten kan je vinden onder de verrichtingen ‘concessie’ en ‘erfpacht-opstal’.

Hieronder kan je meer uitleg vinden over de ingebruikname van het openbaar domein en de toepasselijke regelgeving.

Meer informatie