Jacht- en visrecht

Wat is het?

Het jachtrecht laat de grondeigenaar toe om te jagen op wild. Het visrecht is het recht om te vissen.

De houders van het jacht- of visrecht kunnen anderen toelating geven om te jagen of te vissen.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad beslist over de contractvoorwaarden voor jacht- en visrechten van meer dan negen jaar.

Het college van burgemeester en schepenen verhuurt het jacht- of visrecht. Ook voor overeenkomsten van meer dan negen jaar.

OCMW

Het vast bureau beslist over het verhuren van het recht.

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) stelt de contractvoorwaarden vast voor overeenkomsten van meer dan negen jaar.

Eredienst

De kerkraad beslist over het verhuren van die rechten.

 

Aandachtspunten?

Voldoende publiciteit over de verhuring van het jachtrecht waarborgt de verplichte mededinging en transparantie. Zo krijgen alle mogelijk geïnteresseerden de kans om een bod te doen.

Voor meer informatie over visrechten kan je terecht bij de provinciale visserijcommissies.

Uitleg over de nodige vergunningen om te jagen of te vissen vind je bij het Agentschap Natuur en Bos .