Erfpacht en opstal

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad verleent of verkrijgt in principe een recht van opstal of erfpacht.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over een recht van opstal of erfpacht.

Eredienst

De kerkraad verkrijgt of kent een recht van opstal of erfpacht toe.

Aandachtspunten?

Het bestuur moet de algemene beginselen zoals mededinging en gelijkheid respecteren. Daarom voert het een openbare procedure. Een onderhandse procedure kan enkel als het bestuur daarvoor geldige redenen heeft.

Een schattingsverslag maakt deel uit van het dossier. De vergoeding voor het erfpacht- of opstalrecht bereken je door een bepaalde coëfficiënt toe te passen op de verkoopwaarde.

Een bodemattest is vereist.