Print

Erfpacht en opstal

Wat is het?

Het recht van opstal laat je toe om maximum 50 jaar lang gebouwen, werken of beplantingen te bezitten op, onder of boven iemand anders grond.

Het recht van erfpacht geeft je het volle genot over het onroerend goed van iemand anders tijdens een periode van minstens 27 en maximum 99 jaar.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad verleent of verkrijgt in principe een recht van opstal of erfpacht.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over een recht van opstal of erfpacht.

Eredienst

De kerkraad verkrijgt of kent een recht van opstal of erfpacht toe.

 

Aandachtspunten?

Het bestuur moet de algemene beginselen zoals mededinging en gelijkheid respecteren. Daarom voert het een openbare procedure. Een onderhandse procedure kan enkel als het bestuur daarvoor geldige redenen heeft.

Een schattingsverslag maakt deel uit van het dossier. De vergoeding voor het erfpacht- of opstalrecht bereken je door een bepaalde coëfficiënt toe te passen op de verkoopwaarde.

Een bodemattest is vereist.