Print

Daden van beschikking

Enkel de raad van het lokaal bestuur is bevoegd om daden van beschikking te stellen (bv. aankoop, verkoop), tenzij de regelgeving een uitzondering voorziet. De informatie die per verrichting beschikbaar is, gaat daar dieper op in.

De volgende organen zijn bevoegd voor de uitvoering:

  • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 57, §1)
  • voor het OCMW: de voorzitter (OCMW-decreet - artikel 58, §1)
  • voor de eredienst: de voorzitter samen met de secretaris (Eredienstendecreet - artikel 15)

In geval van overmacht (dwingende en onvoorziene omstandigheden) kunnen de volgende organen over de uitgaven beslissen conform de daarvoor geldende regels:

  • voor de gemeente: de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 157);
  • voor het OCMW: de OCMW-raad of de voorzitter (OCMW-decreet - artikel 159);
  • voor de eredienst: de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 34).