Daden van beheer

De volgende organen zijn bevoegd voor daden van beheer:

  • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Decreet over het lokaal bestuur - artikel 56, §3, 1°);
  • voor het OCMW: het vast bureau (Decreet over het lokaal bestuur - artikel 84, §3, 1°);
  • voor de eredienst: de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 34 ).

Ook hierover gaat de informatie die per verrichting beschikbaar is, daar dieper op in.