Print

Aankoop en verkoop

Wat is het?

Een koop is een overeenkomst waarbij een partij de eigendom van een goed overdraagt aan een andere partij tegen een bepaalde prijs.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad beslist tot de aankoop of verkoop van onroerende goederen.

OCMW

Voor het OCMW beslist de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) over de aankoop of verkoop van een onroerend goed.

Eredienst

De kerkraad koopt of verkoopt onroerende goederen.

 

Aandachtspunten?

De openbare verkoop is de regel bij elke onroerende vervreemding. Een onderhandse verkoop mag enkel gebeuren als dat het algemeen belang ten goede komt en als het bevoegde orgaan de verkoop voldoende motiveert.

Voldoende publiciteit is een basisvereiste om zoveel mogelijk kandidaat-kopers aan te trekken. Daarvoor kunnen lokale besturen verschillende kanalen inschakelen:

  • de gemeentelijke website;
  • regionale kranten;
  • een lokaal publiciteitsblad;
  • het gemeentelijk informatieblad;
  • aanplakking van het verkoopbericht op het terrein zelf en aan het gemeentehuis.

Een recent schattingsverslag (maximum 2 jaar oud) en een bodemattest zijn vereist. De schattingsprijs vormt de minimumprijs bij verkoop of de maximumprijs bij aankoop. Het lokale bestuur mag daar enkel licht van afwijken als het dat voldoende motiveert in de raadsbeslissing.