Aankoop en verkoop

Wat is het?

Een koop is een overeenkomst waarbij een partij de eigendom van een goed overdraagt aan een andere partij tegen een bepaalde prijs.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad beslist tot de aankoop of verkoop van onroerende goederen.

OCMW

Voor het OCMW beslist de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) over de aankoop of verkoop van een onroerend goed.

Eredienst

De kerkraad koopt of verkoopt onroerende goederen.

 

Aandachtspunten?

Voldoende publiciteit is een basisvereiste om zoveel mogelijk kandidaat-kopers aan te trekken. Het bestuur moet de mededinging en transparantie garanderen.

Besturen kunnen verschillende kanalen inschakelen:

  • de gemeentelijke website;
  • regionale kranten;
  • een lokaal publiciteitsblad;
  • het gemeentelijk informatieblad;
  • aanplakking van het verkoopbericht op het terrein zelf en aan het gemeentehuis.

Een recent schattingsverslag (maximum 2 jaar oud) en een bodemattest zijn vereist. De schattingsprijs vormt de minimumprijs bij verkoop of de maximumprijs bij aankoop.

Het bestuur mag enkel afwijken van de voorgaande principes wegens redenen van algemeen belang. De raadsbeslissing vermeldt de redenen.