Vastgoedtransacties

Onroerende transacties

De onroerende transacties bevatten:

  • uitleg over de te voeren procedure;
  • de toepasselijke regelgeving;
  • voorbeeldbesluiten.

De uitleg voor kerkfabrieken geldt ook voor de andere erediensten.  De woorden 'kerkfabriek' en 'kerkraad' betekenen dan:

  • kerkfabriek: rooms-katholieke kerkfabriek, protestantse kerkgemeente, orthodoxe kerkfabriek, islamitische gemeenschap, anglicaanse kerkfabriek, Israëlitische gemeente;
  • kerkraad: bestuursraad, kerkfabriekraad, comité.