Print

Erfdienstbaarheid

De raad beslist over het verlenen of verkrijgen van een erfdienstbaarheid. Het gaat immers over het vervreemden of verwerven van een onroerend zakelijk recht, ander dan het eigendomsrecht.  Een erfdienstbaarheid vestigen is een daad van beschikking.

Na de voorbereiding van het dossier beslist de raad in openbare vergadering over de voorwaarden voor het verlenen van voornoemd recht, met inbegrip van de jaarlijks/eenmalig verschuldigde vergoeding. Tevens vermeldt de raad de kadastrale ligging en de oppervlakte van de onroerende goederen ten voor of ten nadele waarvan de erfdienstbaarheid gevestigd wordt.

Voor de loutere vestiging van een erfdienstbaarheid is geen bodemattest vereist. Dit is wel het geval wanneer de vestiging van de erfdienstbaarheid gepaard gaat met een verkoop van een deel van een perceel.

Wegens de tegenstelbaarheid aan derden wordt een authentieke akte opgesteld die wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Als bijlage kan u meer uitleg vinden over erfdienstbaarheden en de toepasselijke regelgeving.