Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1882 Erkenning moskeeën en overmaken info individuele dossiers van Staatsveiligheid
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën
1797 Over de thema-audit van Audit Vlaanderen 'Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten' bij een aantal lokale besturen
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën
1685 Over overheidsopdrachten van lokale besturen voor het afsluiten van verzekeringen
1546 Over de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de toekomstige werking van het Vlaamse verenigingsleven
1502 Over nieuwe onwettelijkheden in Linkebeek en de initiatieven die de minister ter zake desgevallend zal nemen
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen
1269 Over de ondersteuning bij de zelfevaluatie op basis van de bestuurskrachtmonitor
1251 Over de provinciedistricten
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën
1204 Over het advies van de provincies m.b.t. de aanpassing van de kiesdistricten voor de provinciale afdelingen
1194 Over de beleidsconclusies uit de zelfevaluatie van de bestuurskracht van de gemeenten
1182 Over het verdere verloop van de werkzaamheden rond de zelfevaluatie van de bestuurskracht van de gemeenten
1173 Over de invloed van het salafisme in de door de Vlaamse overheid erkende moskeeën
1005 Over de erkenning van moskeeën
970 Over veiligheidsdossiers voor de erkenning van moskeeën
969 Over de erkenning van moskeeën en de noodzaak aan optimale informatie-uitwisseling

Pagina's