Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
1172 Over faciliterende maatregelen in het kader van de fusie van gemeenten
1168 Over het statuut van gemeenteraadsleden
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1124 Over de agressie tegenover personeel van lokale besturen
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur
1053 Over de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
1006 Over de procedure tot intrekking van de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
882 Over de organisatie van de Gemeente- en Stadsmonitor
728 Over het zenden van imams door Turkije naar België
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen
714 Over het ondersteunen van de bestuurskracht van gemeenten
677 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
391 Over de rol van sociale media als campagnemiddel

Pagina's