Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
551 Over de erkenning en de financiering van de Turkse Diyanet-staatsmokeeën
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
485 Over de onthoofding, in een Parijse voorstad, van leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense islamextremist
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
406 Armoedebestrijding - Coronasubsidie aan lokale besturen (2)
404 Gebouwen van de eredienst of vrijzinnigheid en crematoria - Toekenning subsidies
403 Erkende moskeeën - Administratieve tekortkomingen
399 Lokale besturen - Financiële toestand
394 Lokale besturen - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
392 Dividenden als inkomstenbron voor provinciebesturen - Evolutie
391 Gemeenteraadsleden die hun fractie verlaten - Evolutie
389 Vrouwelijke lokale mandatarissen - Moederschapsrust
387 Coronasteun aan lokale besturen - Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport
384 Regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - evaluatie en actualisatie
383 Lokale overheden - uitgifte schulden (3)
381 Verkeersveiligheidsbeleid lokale besturen - Bestuurlijke inbeslagname voertuigen
376 Atakwamoskee Kortrijk - Erkenningsaanvraag (2)
363 Erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen - Betrokkenheid provinciebesturen

Pagina's