Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
42 Burgemeesters en schepenen - Tijdelijke vervanging
41 Voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst - Toevoeging aan college van burgemeester en schepenen
40 Lokale en provinciale mandatarissen - Jongeren
39 Lokale besturen - Afwijking van het maximum aantal schepenen
38 Gemeenteraadsleden - Niet-opname mandaat, tijdelijke vervanging en opvolging
37 Lokale mandatarissen - Gendergelijkheid
35 Burgemeesters - Uittreding
33 Afschaffing lijststem bij gemeenteraadsverkiezingen - Impact
32 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Bijzondere algemene vergadering in december
29 Faciliteitengemeenten - Taalgebruik brieven Fluvius
28 Burgerparticipatie - Labo lokale burgerparticipatie
27 Over de bevraging door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij lokale besturen met het oog op een analyse van hun werking tijdens de coronacrisis
27 Lokale samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
26 Coronacrisis - Vergaderlocatie gemeenteraad
21 Negatieve rente - Impact op lokale besturen
18 Hervorming erfgoedbeleid - Kerkplannen van lokale besturen
17 Lokale besturen - Het niet beantwoorden van vragen gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
15 Over telewerk bij Vlaamse ambtenaren
13 Beslissingen college van burgemeester en schepenen - Klachten van gemeenteraadsleden
11 Financiering steden en gemeenten - Oost-Vlaanderen

Pagina's