Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2897 Over de actieve openbaarheid van rapporten van Audit Vlaanderen
2797 Over een coherent lokaal beleid inzake de corona-exitstrategie voor foren en kermissen
2796 Over grensoverschrijdende samenwerking binnen het decreet Lokaal Bestuur en de mogelijkheid van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle om in een Vlaamse opdrachthoudende vereniging te stappen
2786 Over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën
2707 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2689 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2549 Over de impact van de coronacrisis op het opnemen of overdragen van vakantiedagen bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid
2520 Over wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het lokale crisisbeleid
2436 Over gemeentelijke autonomie bij aanwending van de middelen uit het Noodfonds
2429 Over bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het Noodfonds
2401 Over telewerken bij lokale besturen
2372 Over de werking van de lokale bestuursorganen in coronatijden
2365 Over de overtreding van de taalfaciliteiten in Kraainem
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten
2199 Over de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
2009 Over de impact van de coronacrisis op de openbare aanbestedingen
1577 het kader en de invulling van het 'right to challenge'-principe
1508 uittredingsvergoedingen voor lokale mandatarissen
1494 Over de betrokkenheid en de participatie van burgers en middenveld bij de uittekening van het beleid door steden en gemeenten
1356 Over het collectief ontslag bij lokale besturen

Pagina's