Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
105 Lokale besturen - Personeelsleden
104 Overheveling persoonsgebonden materies provincie - Stand van zaken
101 Verkiezingen - Terugbetaling reiskostenvergoeding
79 Installatie nieuwe gemeenteraden - Zittende gemeenteraadsvoorzitter
68 Al Ishaanmoskee Wilsele - Uitspraken Iman
67 Lokale overheden - Toepassing bestuurstaalwetgeving - Verspreiding folder in andere taal door Fost Plus
65 Decreet Lokaal Bestuur - Aanduiding gemeenteraadsleden voor raden van bestuur
47 Verkiezingsuitgaven - Aangiften
44 Lokale mandatarissen - Uittredingsvergoedingen
33 Lokale uitvoerende mandatarissen - Uittredingsvergoeding
23 Lokale verkiezingen 14 oktober 2018 - Deelname niet-Belgen
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2436 Over de controle op en de verdere evolutie van het elektronisch stemmen
2239 over de noodzaak aan maatregelen, in het kader van het optimale verloop van de coördinatieopdracht van de gouverneurs, met het oog op de wegwerking van de verkokering binnen de Vlaamse overheidsdiensten
2238 over de regioscreening
2219 Over de schaalgrootte van steden en gemeenten
1898 over de organisatie van de elektronische stemprocedure bij de lokale en de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
1851 over de controlefunctie van de gemeenteraad na wijziging van de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC)
1680 Over de opkomst van islamitische partijen bij de komende lokale verkiezingen
1578 Over het politiek verlof voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
1538 Over de resultaten van de stadsmonitor

Pagina's