Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
27 Over de bevraging door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij lokale besturen met het oog op een analyse van hun werking tijdens de coronacrisis
27 Lokale samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
26 Coronacrisis - Vergaderlocatie gemeenteraad
21 Negatieve rente - Impact op lokale besturen
18 Hervorming erfgoedbeleid - Kerkplannen van lokale besturen
17 Lokale besturen - Het niet beantwoorden van vragen gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
15 Over telewerk bij Vlaamse ambtenaren
13 Beslissingen college van burgemeester en schepenen - Klachten van gemeenteraadsleden
11 Financiering steden en gemeenten - Oost-Vlaanderen
10 Lokale overheden - Uitgifte schulden
8 Lokale besluitvorming - Betrokkenheid burgers
3 Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Organisatie
1 Ondersteuning consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Subsidiëring
Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
42 Over de procedure tot intrekking van de Leuvense Al-Ihsaanmoskee
27 Over de intrekking van de erkenning van de moskee Al-Ihsaan in Leuven
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3186 Over de federale coronasteun aan OCMW's
3033 Over het vernietigingsberoep door de gemeente Tessenderlo met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage van lokale besturen
2988 Over het terugfluiten van een burgemeester en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van lokale besturen

Pagina's