Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
4396 Over de toepassing van de nieuwe regelgeving omtrent de constructieve motie van wantrouwen
4165 Over de moeilijkheden voor lokale besturen om knelpuntfuncties in te vullen
4164 Over de bevindingen van de Belfius-studie over de lokale financiën 2021
3754 Over de privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen
3728 Over anticipatieve lokale besluitvorming
3631 Over de intrekking van de erkenning van de Houthalense moskee Yesil Camii
3260 Over het klaarblijkelijke geknoei met reservelijsten voor de coronavaccinatie waarmee een burgemeester erin slaagde zichzelf en haar entourage vroegtijdig te laten vaccineren
3259 Over de praktijkgids ter implementatie van het 'right to challenge'
3230 Over de erkenning van de Yunus Emremoskee in Genk naar aanleiding van de uitlatingen van bestuurders van deze moskee op sociale media
3185 Over toekomstige fusies tussen gemeenten
3161 Over de impact van de regiovorming op het Waasland
3126 Over de communicatie van de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de Vlaamse vaccinatiecampagne
3089 Over managementrapportering bij lokale besturen
3070 Over het advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen met betrekking tot de digitale organisatie ervan
3063 Over de intrekking van de erkenning van moskee Yesil Camii en de weigering van de provincie Limburg om een advies af te leveren ondanks het herhaalde verzoek van de minister
2909 Over rebellerende burgemeesters in het licht van de coronalockdown
2799 Over de drietalige gemeentelijke communicatie van de gemeente Zaventem over het coronavaccinatiecentrum
2793 Over de promotie van taalregistratie in de faciliteitengemeente Kraainem
2216 Over de buitenlandse inmenging via bedienaars van de eredienst en de imamopleiding
1952 Over de kritiek op de verdelingscriteria ter financiering van lokale besturen

Pagina's