Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
305 Gemeenteraadsleden - Rangorde
303 Over de beperking van de vergoedingen voor de bestuurders van autonome verzorgingsinstellingen ingevolge de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur
290 Gebouwen Vlaamse overheid - Energieverbruik en energiebesparende investeringen
284 Belastingen gebaseerd op het kadastraal inkomen - Regeling voor lokale overheden
264 Gemeenten en intercommunales - Verbod kledingcontainers op privédomein
262 ICT-budget voor schepenen en raadsleden - Verschil in werkingsmiddelen
252 Erkende moskeeën - Stand van zaken
250 Verlaging onroerende voorheffing voor sociale verhuurkantoren (SVK)
227 Gemeente- en districtsraadsleden - Onderscheidingsteken
218 Voornaamsveranderingen - Evolutie
211 Gebouwen bestemd voor erediensten - Burgerlijke plechtigheden
183 Lokale Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) - Ex-gemeenteraadsleden in Algemene Vergadering
180 Verkiezingen - Neutraliseren van de lijststem
164 Installatie nieuwe gemeenteraden - Voordrachtsakten
163 Crematie - Overledenen met pacemaker
163 Over de ondertekening van de voordrachtsakten voor uitvoerende mandaten bij de lokale en provinciale besturen
162 Crematies - Stand van zaken
144 Gemeenteraad - Fractievorming na verkiezingen
116 Diyanet- en Milli Görüsmoskeeën - Erkenning en financiering
108 Gemeenteraadscommissies - Oprichting en samenstelling

Pagina's