Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
56 Heffing op masten en sleuven van Elia - Vraag tot afschaffing
54 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) - Deontologische commissie
49 Over de modernisering van de rechtspositieregeling voor lokale besturen
45 Herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken - Burgerparticipatie
43 Parochiekerken - Toekomstige functie
41 Erkenning moskee Jamia Islamia Oostende - Naleving administratieve verplichtingen
37 Dotatie voor lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds - Arrest Grondwettelijk Hof
36 Coronapandemie - Bevoegdheden burgemeesters
28 Over het aanbieden van kortingen aan een schepen of lokale mandataris
25 Werking en financiële gezondheid intercommunales - Farys
22 Lokale geloofsgemeenschappen - Intrekking erkenning
21 Moslimexecutieve - Opvolging dossiers erkenningsvoorwaarden
18 Lokale besturen - Aangaan van obligatieleningen
17 Vzw’s - Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
7 Gemeenteraad - Agendering agendapunten door raadsleden
4 Over de procedure tot opheffing van de erkenning van De-Koepelmoskee in Borgerhout
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
4557 Over de fusies van gemeenten
4502 Over de lokale reflex inzake overheidsopdrachten bij lokale besturen
4480 Over de diverse burgemeesterswissels
4469 Over de toepassing van de constructieve motie van wantrouwen door lokale besturen

Pagina's