Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
119 Herbestemming parochiekerken - Subsidiëring
118 Gemeenten - Schuldenlast
118 Over het non-binaire geslacht in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
117 Decreet Lokaal Bestuur - Verbod gemeenteraadsleden om overeenkomst te sluiten met de gemeente
113 Erkenning moskee Jamia Islamia Oostende - Naleving administratieve verplichtingen (2)
104 Over het disfunctioneren van de Moslimexecutieve
91 Belasting op masten en pylonen - Beleid stad Gent
90 Overlijdens - Crematies en begravingen
88 Gemeentelijke belasting op verhuren van woningen zonder conformiteitsattest - Regelgeving
87 Beslissingen college van burgemeester en schepenen - Klachten van gemeenteraadsleden
85 Lokale verkiezingen 2024 - Gevolgen afschaffing opkomstplicht
83 Kosten grove herstellingen aan kerkgebouwen - Subsidies
72 Lokaal Energie- en Klimaatpact - Belasting op masten en pylonen
69 Kopenhagenplan - Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen (2)
66 Gemeenteraadszittingen - Livestream en video-opname
65 (Inter)gemeentelijke vaccinatiecentra - Vergoeding
63 Mandaat van burgemeester en schepenen - Impact constructieve motie van wantrouwen
62 Taxshift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen - Heffingen door lokale besturen op masten/pylonen en sleufwerken
61 Afschaffing opkomstplicht lokale verkiezingen - Samenstelling stem- en telbureaus
57 Coronacrisis - Noodopvang lokale besturen

Pagina's