Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
553 Crematie - Overledenen met pacemaker
549 Lokale overheden - Fietsleasing
548 Polder Land van Waas - Rol gouverneur/deputatie bij behandeling klachten
543 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Naamstem voor alle kandidaten
522 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestuurlijk toezicht
515 om uitleg over funerair erfgoed
500 Lokale overheden - Medeorganisatie van iftars in een verkiezingsjaar
499 Gemeentegrensoverschrijdende eredienstbesturen - Stand van zaken
498 Lokale en provinciale verkiezingen - Ondertekening voordrachtsakte
497 Lokale en provinciale verkiezingen - Aanvraag gratis exemplaar kiezerslijst
490 Gemeentelijke evenementen in een verkiezingsjaar - Politieke neutraliteit
478 Samenvoegingen parochies/kerkfabrieken - Stand van zaken
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
475 Misbruik van wapenschild en logo door lokale en provinciale mandatarissen - Klachten
469 Gemeenteraadsverkiezingen - Elektronisch stemmen
468 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Lokale besturen en entiteiten
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
445 Gemeenteraadsverkiezingen - Deelname en kandidatuur EU-onderdanen
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
443 Resolutie bestrijding radicalisering - Aanpak van ronselaars in moskeeën

Pagina's