Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies
1890 Stand van zaken m.b.t. de voorbereidingen van het decreet Lokaal Bestuur
1518 Over de afslanking van de provincies
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
1342 Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies
1331 Over de mogelijke fusie van gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode
1327 Over de resultaten van de thema-audit m.b.t. de gemeentelijke belastingen en retributies
1317 Over het behoud van rechten van overheidspersoneel bij de afslanking van de provincies
1314 Over de door Audit Vlaanderen uitgevoerde thema-audit over gemeentelijke belastingen en retributies
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet
1282 Over de aanpassingen aan het lokaal en provinciaal kiesdecreet
1281 Over de vrijwillige fusies van gemeenten
1264 Over de opcentiemen voor de gemeenten in 2016
1242 Over het innen van belastingen en retributies door steden en gemeenten
1162 Over de integratie van het OCMW in de gemeente
1146 Over de inkanteling van de OCMW's in de lokale besturen
1133 Over de verplichte integratie van gemeente en OCMW
1123 Over de recente stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de integratie van het OCMW in de gemeente
1005 Integratie van OCMW en gemeente

Pagina's