Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
37 Erkenning moskeeën - Adviezen Staatsveiligheid
23 Winteropvang daklozen - Overleg met de provincies
23 Over het uitblijven van resultaten n.a.v. verklaringen, afspraken en engagementen m.b.t. de afslanking van de provincies
21 Stimulering regiovorming - Rol gouverneurs
10 Audit Vlaanderen - Controle lokale overheden
9 Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing - Onderzoeksopdrachten
7 Centrumsteden - Initiatieven tegen verarming
6 Lokale overheden - Draaiboek fusies
2 Over de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het standpunt van de VVSG daaromtrent
1 Bestuurskracht gemeenten - Ondersteuning zelfevaluatie
Zittingsjaar: 2014-2015
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
599 Provinciale opcentiemen - Integratie in gewestelijke basisheffing
531 Inventarisatie bevoegdheden
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2655 Integratie van de OCMW's in de gemeentebesturen
2486 Onduidelijkheid met betrekking tot de verdere aanpak van de regioscreening
2407 Over het beleid van de minister m.b.t. moskeeën van de Diyanet-structuur
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies
1890 Stand van zaken m.b.t. de voorbereidingen van het decreet Lokaal Bestuur
1518 Over de afslanking van de provincies
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

Pagina's