Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1376 Over de rol van de steden en gemeenten in de participatie van Fluxys in het Braziliaanse TBG
1306 Over de toepassing van de taalwet in het kader van het coronavaccinatiebeleid
1271 Over de impact van de Braziliaanse investeringen van Fluxys op de Vlaamse gemeentebesturen
1219 Over de fietsondersteuningen door lokale besturen
1114 Over lijkbezorging van mensen zonder familieleden
1048 Over de betrokkenheid van de Moslimexecutieve in de erkenningsprocedure van lokale moslimgeloofsgemeenschappen
1009 Over de organisatie van gemeenteraadszittingen
971 Over het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing
908 Over het draagvlak voor regiovorming
835 Over de rol van de lokale besturen voor een veilige heropening van winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
708 Over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie
686 Over het toestaan van resomatie als nieuwe vorm van lijkbezorging
685 Over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
551 Over de erkenning en de financiering van de Turkse Diyanet-staatsmokeeën
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
485 Over de onthoofding, in een Parijse voorstad, van leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense islamextremist
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
406 Armoedebestrijding - Coronasubsidie aan lokale besturen (2)

Pagina's