Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
303 Over de beperking van de vergoedingen voor de bestuurders van autonome verzorgingsinstellingen ingevolge de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur
284 Belastingen gebaseerd op het kadastraal inkomen - Regeling voor lokale overheden
264 Gemeenten en intercommunales - Verbod kledingcontainers op privédomein
262 ICT-budget voor schepenen en raadsleden - Verschil in werkingsmiddelen
250 Verlaging onroerende voorheffing voor sociale verhuurkantoren (SVK)
227 Gemeente- en districtsraadsleden - Onderscheidingsteken
218 Voornaamsveranderingen - Evolutie
211 Gebouwen bestemd voor erediensten - Burgerlijke plechtigheden
183 Lokale Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) - Ex-gemeenteraadsleden in Algemene Vergadering
180 Verkiezingen - Neutraliseren van de lijststem
164 Installatie nieuwe gemeenteraden - Voordrachtsakten
163 Crematie - Overledenen met pacemaker
163 Over de ondertekening van de voordrachtsakten voor uitvoerende mandaten bij de lokale en provinciale besturen
162 Crematies - Stand van zaken
144 Gemeenteraad - Fractievorming na verkiezingen
116 Diyanet- en Milli Görüsmoskeeën - Erkenning en financiering
108 Gemeenteraadscommissies - Oprichting en samenstelling
105 Lokale besturen - Personeelsleden
104 Overheveling persoonsgebonden materies provincie - Stand van zaken
101 Verkiezingen - Terugbetaling reiskostenvergoeding

Pagina's