Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
681 Over de bevindingen en aanbevelingen van het globaal rapport van Audit Vlaanderen over de organisatieaudits 2015-2018 bij de lokale besturen
592 Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
573 Over de gevolgen van een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de installatievergadering van een nieuwe gemeenteraad
511 Over de installatie van de nieuwe gemeenteraden
306 Decreet Lokaal Bestuur - Familiale onverenigbaarheden in faciliteitengemeenten
305 Gemeenteraadsleden - Rangorde
218 Voornaamsveranderingen - Evolutie
164 Installatie nieuwe gemeenteraden - Voordrachtsakten
163 Over de ondertekening van de voordrachtsakten voor uitvoerende mandaten bij de lokale en provinciale besturen
144 Gemeenteraad - Fractievorming na verkiezingen
108 Gemeenteraadscommissies - Oprichting en samenstelling
79 Installatie nieuwe gemeenteraden - Zittende gemeenteraadsvoorzitter
67 Lokale overheden - Toepassing bestuurstaalwetgeving - Verspreiding folder in andere taal door Fost Plus
65 Decreet Lokaal Bestuur - Aanduiding gemeenteraadsleden voor raden van bestuur
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1538 Over de resultaten van de stadsmonitor
1526 Over de conclusies en acties naar aanleiding van de stadsmonitor
1269 Over de organisatie van Arabische taallessen door het OCMW
1134 Samenstelling van de nieuwe gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen
584 Bijzonder comité voor de sociale dienst - Onverenigbaarheden
580 Brochure OCMW Gent - Taalwetgeving

Pagina's