Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2365 Over de overtreding van de taalfaciliteiten in Kraainem
2199 Over de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
1577 het kader en de invulling van het 'right to challenge'-principe
1494 Over de betrokkenheid en de participatie van burgers en middenveld bij de uittekening van het beleid door steden en gemeenten
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
1168 Over het statuut van gemeenteraadsleden
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen
714 Over het ondersteunen van de bestuurskracht van gemeenten
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
347 Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Right to challenge
341 Vlaamse overheid - Coachende rol ten aanzien van lokale besturen
325 Binnenlands bestuur - Actieve verbindings- en verzoeningsrol gouverneurs
318 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Vrijwaring verdediging belangen van de eigen buurt door een verkozen gemeenteraadslid
317 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Webapplicatie 'klachtenwijzer algemeen bestuurlijk toezicht'
310 Lokale democratie - Organisatie gemeenteraadszittingen na corona
299 Gemeenteraadszittingen - Minimumaantal
251 Leden BCSD en raad voor maatschappelijk welzijn - Geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim
239 Coronacrisis - Eedaflegging raadsleden tijdens een digitale zitting
238 OCMW's - Huisbezoeken tijdens coronacrisis
225 Coronacrisis - Telefonische bereikbaarheid oudere inwoners

Pagina's