Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
40 Lokale en provinciale mandatarissen - Jongeren
39 Lokale besturen - Afwijking van het maximum aantal schepenen
38 Gemeenteraadsleden - Niet-opname mandaat, tijdelijke vervanging en opvolging
37 Lokale mandatarissen - Gendergelijkheid
35 Burgemeesters - Uittreding
29 Faciliteitengemeenten - Taalgebruik brieven Fluvius
28 Burgerparticipatie - Labo lokale burgerparticipatie
26 Coronacrisis - Vergaderlocatie gemeenteraad
17 Lokale besturen - Het niet beantwoorden van vragen gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
13 Beslissingen college van burgemeester en schepenen - Klachten van gemeenteraadsleden
8 Lokale besluitvorming - Betrokkenheid burgers
3 Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Organisatie
Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2988 Over het terugfluiten van een burgemeester en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van lokale besturen
2797 Over een coherent lokaal beleid inzake de corona-exitstrategie voor foren en kermissen
2707 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2689 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2520 Over wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het lokale crisisbeleid
2372 Over de werking van de lokale bestuursorganen in coronatijden

Pagina's