Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2793 Over de promotie van taalregistratie in de faciliteitengemeente Kraainem
1562 Over de participatiedemocratie in Vlaanderen
1306 Over de toepassing van de taalwet in het kader van het coronavaccinatiebeleid
1009 Over de organisatie van gemeenteraadszittingen
835 Over de rol van de lokale besturen voor een veilige heropening van winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
708 Over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie
685 Over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
391 Gemeenteraadsleden die hun fractie verlaten - Evolutie
389 Vrouwelijke lokale mandatarissen - Moederschapsrust
381 Verkeersveiligheidsbeleid lokale besturen - Bestuurlijke inbeslagname voertuigen
360 Gemeenteraad - Neutraliteit voorzitter
359 Gemeenteraad - Livestream
335 Gemeente-en Stadsmonitor - Resultaten
326 Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden - Tijdelijke vervanging en ontslag
322 Lokale adviesraden - Rechtsgeldigheid adviezen bij afwijkende man-vrouwsamenstelling
305 Naleving taalwetgeving door lokale besturen - Klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
302 Gemeenteraad - Keuze vergaderlocatie
293 Faciliteitengemeenten Vlaamse Rand - Adviezen provinciegouverneur

Pagina's