Print

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Kennis lokale Beleids- en Beheerscyclus

Soort
Schriftelijke vraag
Vraagsteller
Tine Soens
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
359
Datum
donderdag 11 februari 2016