Parlementaire vragen Verzelfstandiging en samenwerking

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1656 Over de evaluatie van het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking bij lokale besturen
142 Kandidaten autonoom gemeentebedrijf (AGB) - Voordracht
141 Directiecomité autonoom gemeentebedrijf (AGB) - Genderevenwicht
137 Intergemeentelijke samenwerkingen - Inventarisatie en schuldgraad
126 Gemeentelijke samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
25 Werking en financiële gezondheid intercommunales - Farys
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3754 Over de privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen
3728 Over anticipatieve lokale besluitvorming
314 Gemeenten - Inspraak in de participatie van Fluxys in Braziliaans gasnetwerk
294 Autonome gemeentebedrijven - Informatieplicht directiecomité
108 Aanpassing openbare verlichting - Lokale besturen
99 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
67 Agenda raad van bestuur en algemene vergadering intercommunales - Rol gemeenteraad
32 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Bijzondere algemene vergadering in december
27 Lokale samenwerkingsverbanden - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2796 Over grensoverschrijdende samenwerking binnen het decreet Lokaal Bestuur en de mogelijkheid van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle om in een Vlaamse opdrachthoudende vereniging te stappen
344 Sociale diensten - Organisatie
242 Intercommunales - Presentiegelden
235 Coronacrisis - Algemene vergadering bestuursorganen van diverse vormen van intergemeentelijke samenwerking, verzelfstandigde entiteiten en vennootschappen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn
173 Decreet Lokaal Bestuur - Statuut welzijnsvereniging

Pagina's