Parlementaire vragen Verzelfstandiging en samenwerking

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
398 Autonome gemeentebedrijven - Activiteiten
362 Intercommunales - Intekening op gemeentelijke overheidsopdrachten
303 Over de vorming van bovenlokale bestuursvormen
218 Privaatrechtelijke verzelfstandiging OCMW-woonzorgcentra - Toepassing van het OCMW-decreet Titel VIII, Hoofdstuk IV
91 Intergemeentelijke samenwerking - Ondersteuning
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2210 Over de recent voorgestelde maatregelen tot verdere aanscherping van de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking
903 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Evolutie
493 Decreet Intergemeentelijke samenwerking - Deskundigen
420 Stichting van openbaar nut Intermixt - Activiteiten en mandaten
392 Intergemeentelijke samenwerking - Structuren en mandaten
113 Inventarisatie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Analyse en gevolgen
21 Stimulering regiovorming - Rol gouverneurs
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
735 Rapportering intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Klachten
679 Erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio
572 Wetgeving overheidsopdrachten - Intercommunales
572 Wetgeving overheidsopdrachten - Intercommunales
422 Zorgbedrijven lokale besturen - Stand van zaken
372 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Provinciale participatie
371 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Toekomst
279 Verzelfstandigde agentschappen - Regeringsafgevaardigden/regeringscommissarissen

Pagina's