Parlementaire vragen Personeel

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
105 Lokale besturen - Personeelsleden
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1421 Over de openstelling voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen van de tweede pensioenspijler die geldt voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid
1216 Over een fietsvergoeding voor speedelecs voor lokale ambtenaren
843 Over pleegzorgverlof voor statutair tewerkgestelden bij de lokale besturen
576 Gemeente en OCMW - Aanstelling algemeen directeur en financieel directeur
549 Lokale overheden - Fietsleasing
405 Lokale besturen - Nationaliteitsvereiste ambtenaren
390 Lokale besturen - Rijbewijs B als aanwervingsvoorwaarde
212 Lokale overheden - Rijbewijs B als selectievoorwaarde voor aanwerving
163 Pleegzorgverlof - Statutair personeel lokale besturen
124 Financiële situatie lokale besturen - loonkosten
14 Lokale besturen - Aanwerving van personeelsleden buiten de personeelsformatie
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
891 Provinciale ambtenaren - Arbeidsmobiliteit
646 Gemeenten - Stopzetting gesco-contracten
634 Lokale besturen - Combinatiemogelijkheden voor de functies van secretaris en financieel beheerder
612 Lokale besturen - Pleegzorgverlof statutair personeel
587 Gemeentepersoneel - Groene mobiliteit
436 Overheidspersoneel met speed pedelec - Vergoeding voor woon- werkverplaatsing
227 OCMW's - Uitbesteding poetsdiensten
116 Gemeente- en provinciepersoneel - Fietsvergoeding woon-werkverkeer vs dienstreizen

Pagina's