Parlementaire vragen Personeel

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1356 Over het collectief ontslag bij lokale besturen
1124 Over de agressie tegenover personeel van lokale besturen
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
220 Autonoom gemeentebedrijf - Contractueel personeel
216 Lokale besturen - Gedeeltelijke werkhervatting langdurig zieken
81 Lokale besturen - Welzijn op het werk
76 Lokale besturen - Modaliteiten inzaken uitzendarbeid
14 Personeel lokale besturen - Fietsleasing
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
105 Lokale besturen - Personeelsleden
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1421 Over de openstelling voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen van de tweede pensioenspijler die geldt voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid
1216 Over een fietsvergoeding voor speedelecs voor lokale ambtenaren
843 Over pleegzorgverlof voor statutair tewerkgestelden bij de lokale besturen
576 Gemeente en OCMW - Aanstelling algemeen directeur en financieel directeur
549 Lokale overheden - Fietsleasing
405 Lokale besturen - Nationaliteitsvereiste ambtenaren
390 Lokale besturen - Rijbewijs B als aanwervingsvoorwaarde
212 Lokale overheden - Rijbewijs B als selectievoorwaarde voor aanwerving
163 Pleegzorgverlof - Statutair personeel lokale besturen
124 Financiële situatie lokale besturen - loonkosten

Pagina's