Parlementaire vragen Patrimonium

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1114 Over lijkbezorging van mensen zonder familieleden
686 Over het toestaan van resomatie als nieuwe vorm van lijkbezorging
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
384 Regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - evaluatie en actualisatie
222 Crematies - Stand van zaken
154 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
114 Lokale besturen - Procedure voor transacties van onroerende goederen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
352 Crematoria - capaciteit en behoeften
349 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
345 Decreet op begraafplaatsen en de lijkbezorging - Aanpassing en evaluatie
302 Lijkbezorging - Uitzonderingen op het decreet tijdens de coronacrisis
215 Uitvaartsector - Online begrafenisplatform en kwaliteitscontrole
208 Crematies - Stand van zaken
85 Gemeenteraad - Betwisting schattingsverslag bij verkoop onroerend goed
73 Herbestemming kerkgebouwen - Projectrealisaties
21 Begraafplaatsen - Hergebruik van materialen
12 Lijkbezorging - Overledenen met een pacemaker

Pagina's