Parlementaire vragen Patrimonium

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2915 Over de stijgende prijzen van crematies en de uitvoering van de conceptnota over de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 17 december 2021
888 Over alternatieve wijzen van lijkbezorging
875 Over het advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de nieuwe vormen van lijkbezorging
696 Over de grafrust
439 Over de mogelijke ondersteuning van de initiatieven van verschillende lokale overheden tot de heraanleg van hun begraafplaatsen
175 Crematies - Stand van zaken
90 Overlijdens - Crematies en begravingen
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1114 Over lijkbezorging van mensen zonder familieleden
686 Over het toestaan van resomatie als nieuwe vorm van lijkbezorging
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
384 Regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - evaluatie en actualisatie
222 Crematies - Stand van zaken
154 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
114 Lokale besturen - Procedure voor transacties van onroerende goederen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
352 Crematoria - capaciteit en behoeften
349 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
345 Decreet op begraafplaatsen en de lijkbezorging - Aanpassing en evaluatie

Pagina's