Parlementaire vragen Patrimonium

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
73 Herbestemming kerkgebouwen - Projectrealisaties
21 Begraafplaatsen - Hergebruik van materialen
12 Lijkbezorging - Overledenen met een pacemaker
3 Begraafplaatsen - Vijfigjarige concessie in plaats van eeuwigdurende
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
290 Gebouwen Vlaamse overheid - Energieverbruik en energiebesparende investeringen
211 Gebouwen bestemd voor erediensten - Burgerlijke plechtigheden
163 Crematie - Overledenen met pacemaker
162 Crematies - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1017 Over de verwijdering van een pacemaker vooraleer over te gaan tot crematie
873 Over de houding van de minister tegenover nieuwe vormen van lijkbezorging zoals het resomeren
842 Over het resoneren van dode lichamen
553 Crematie - Overledenen met pacemaker
515 om uitleg over funerair erfgoed
341 Lijkbezorging - Alternatieve methoden
238 Crematies - Stand van zaken
171 Asbezorging in waterwegen - Modaliteiten
151 Particuliere begraafplaatsen - Evolutie

Pagina's