Parlementaire vragen Overheidsopdrachten

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2009 Over de impact van de coronacrisis op de openbare aanbestedingen
262 Lokale overheden - Verduurzaming overheidsopdrachten
206 Bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen - Drempelgedrag 'dagelijks bestuur'
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
264 Gemeenten en intercommunales - Verbod kledingcontainers op privédomein
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
362 Intercommunales - Intekening op gemeentelijke overheidsopdrachten
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1797 Over de thema-audit van Audit Vlaanderen 'Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten' bij een aantal lokale besturen
1685 Over overheidsopdrachten van lokale besturen voor het afsluiten van verzekeringen
768 Lokale besturen - Schadeclaims van TBC-Post
555 Overheidsopdrachten - Verzekeringsuitgaven door lokale besturen
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
293 Vlaamse overheid - Publieke aanbestedingen
215 Vlaamse overheid - Uitbestede taken