Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Kurt De Loor
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2017-2018
Vraagnummer
443
Datum
vrijdag 17 november 2017