Over het zogenaamde 'veldonderzoek' naar aanleiding van fusies van gemeenten op 1 januari 2019

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
De Loor Kurt
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2018-2019
Vraagnummer
769
Datum
woensdag 13 februari 2019