Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Kurt De Loor
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
2 023
Datum
dinsdag 3 mei 2016