Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Mercedes Van Volcem
Politieke partij
Open VLD
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
1 342
Datum
woensdag 24 februari 2016