Print

Over het kiesrecht van niet-Belgische kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Kurt De Loor
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2017-2018
Vraagnummer
211
Datum
woensdag 11 oktober 2017