Print

Over het digitaal verzenden van aanslagbiljetten door lokale en provinciale overheden

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Ward Kennes
Politieke partij
CD&V
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2018-2019
Vraagnummer
558
Datum
woensdag 16 januari 2019