Print

Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Chris Janssens
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2018-2019
Vraagnummer
592
Datum
maandag 21 januari 2019