Over de stand van zaken van het onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Ward Kennes
Politieke partij
CD&V
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2018-2019
Vraagnummer
754
Datum
woensdag 13 februari 2019