Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Michel Doomst
Politieke partij
CD&V
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
1 493
Datum
woensdag 9 maart 2016