Print

Over de stand van zaken inzake het contact met de lokale besturen over de erkende Diyanetmoskeeën

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Nadia Sminate
Politieke partij
N-VA
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2016-2017
Vraagnummer
2 936
Datum
maandag 18 september 2017