Over de resultaten van de thema-audit m.b.t. de gemeentelijke belastingen en retributies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Michel Doomst
Politieke partij
CD&V
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
1 327
Datum
woensdag 24 februari 2016