Over de ondersteuning en begeleiding van de door de gemeenten geïnitieerde versterkte samenwerking

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Michel Doomst
Politieke partij
CD&V
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2016-2017
Vraagnummer
767
Datum
woensdag 21 december 2016