Over de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het standpunt van de VVSG daaromtrent

Soort
Interpellatie
Vraagsteller
Kurt De Loor
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2016-2017
Vraagnummer
2
Datum
donderdag 29 september 2016