Over de door Audit Vlaanderen uitgevoerde thema-audit over gemeentelijke belastingen en retributies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Nadia Sminate
Politieke partij
N-VA
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
1 314
Datum
woensdag 24 februari 2016