Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies

Soort
Vraag om uitleg
Vraagsteller
Els Robeyns
Politieke partij
sp.a
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2015-2016
Vraagnummer
2 010
Datum
dinsdag 3 mei 2016