Parlementaire vragen Mandatarissen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1508 uittredingsvergoedingen voor lokale mandatarissen
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
207 Leden bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) - Tijdskrediet
162 Lokale besturen - Vergoeding onkosten burgemeester en schepenen
130 Lokale overheden - Berekening pensioen mandataris
86 Politiek verlof lokale mandatarissen - Regeling terugvordering en terugbetaling lonen en werkgeversbijdragen
22 Burgemeesters - Toekenning eretitels
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
262 ICT-budget voor schepenen en raadsleden - Verschil in werkingsmiddelen
227 Gemeente- en districtsraadsleden - Onderscheidingsteken
44 Lokale mandatarissen - Uittredingsvergoedingen
33 Lokale uitvoerende mandatarissen - Uittredingsvergoeding
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1316 Over de vermindering van het aantal leden van de bestendige deputatie
1292 Over het al dan niet nog vervangen van een lid van deputatie
415 Politiek verlof gemeenteraadsleden - Cumul
346 Gemeente-, provincie- en OCMW-raden - Vertegenwoordiging jongeren
298 Burgemeesters - Eretitels
251 Voorzitter van de gemeenteraad en van het vast bureau - Onderscheidingsteken
242 Gemeentedecreet - Ondertekening akte van voordracht
189 Over agressie tegenover lokale mandatarissen
183 Over agressie tegen lokale mandatarissen

Pagina's