Parlementaire vragen Mandatarissen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
167 Politiek verlof lokale mandatarissen - Regeling terugvordering en terugbetaling lonen en werkgeversbijdragen
120 Ontslagnemende gemeenteraadsleden - Opvolging
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3260 Over het klaarblijkelijke geknoei met reservelijsten voor de coronavaccinatie waarmee een burgemeester erin slaagde zichzelf en haar entourage vroegtijdig te laten vaccineren
232 Lokale besturen - Mandaatwissels
41 Voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst - Toevoeging aan college van burgemeester en schepenen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1508 uittredingsvergoedingen voor lokale mandatarissen
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
282 Decreet Lokaal Bestuur - Verbodsbepalingen lokale mandatarissen
265 Lokale besturen - Inzagerecht verslagen lokale veiligheidscel
240 Verlening eretitel van ambt van burgemeester van de gemeente Zwalm - Procedure
207 Leden bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) - Tijdskrediet
162 Lokale besturen - Vergoeding onkosten burgemeester en schepenen
130 Lokale overheden - Berekening pensioen mandataris
86 Politiek verlof lokale mandatarissen - Regeling terugvordering en terugbetaling lonen en werkgeversbijdragen
22 Burgemeesters - Toekenning eretitels
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
262 ICT-budget voor schepenen en raadsleden - Verschil in werkingsmiddelen
227 Gemeente- en districtsraadsleden - Onderscheidingsteken
44 Lokale mandatarissen - Uittredingsvergoedingen
33 Lokale uitvoerende mandatarissen - Uittredingsvergoeding
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1316 Over de vermindering van het aantal leden van de bestendige deputatie

Pagina's