Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
77 Relance na corona - Ondersteuning lokale besturen
58 Autonome gemeentebedrijven (AGB's) - Verplicht winstoogmerk - Werkingssubsidies
18 Hervorming erfgoedbeleid - Kerkplannen van lokale besturen
11 Financiering steden en gemeenten - Oost-Vlaanderen
10 Lokale overheden - Uitgifte schulden
1 Ondersteuning consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Subsidiëring
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3186 Over de federale coronasteun aan OCMW's
3033 Over het vernietigingsberoep door de gemeente Tessenderlo met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage van lokale besturen
2436 Over gemeentelijke autonomie bij aanwending van de middelen uit het Noodfonds
2429 Over bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het Noodfonds
340 Vrijwaring open ruimte door gemeentebesturen - Financieringslijn
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
299 Over de bestemming van de middelen uit het openruimtefonds voor de lokale besturen
287 Lokale besturen - Belasting op pylonen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
264 Coronacrisis - Financiële gevolgen voor de lokale besturen
248 Lokale overheden - Subsidies voor doelgroepmedewerkers voor milieugerelateerde taken
246 Plaatsrechten kermissen - Teruglopende lokale inkomsten (2)
133 Over de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdragen van Vlaamse steden en gemeenten
123 Meerjarenplannen lokale besturen - Evolutie belastingtarieven

Pagina's