Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
20 Begroting - Religie-gerelateerde uitgaven
19 Leegstand winkelpanden - Inning van lokale leegstandsbelastingen
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
870 Over de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds
558 Over het digitaal verzenden van aanslagbiljetten door lokale en provinciale overheden
310 Gemeenten - Verhaalbelasting op de verwerving van de wegzate
284 Belastingen gebaseerd op het kadastraal inkomen - Regeling voor lokale overheden
250 Verlaging onroerende voorheffing voor sociale verhuurkantoren (SVK)
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
427 Betaalde logies - Heffing taks door steden en gemeenten
207 Retributiereglement lokale besturen - Administratiekosten bij fiscale schuldvorderingen
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
901 Sectorale subsidies ontwikkelingssamenwerking - Inkanteling
294 Gemeentefonds - Gemeenten met verminderde dotaties
237 Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden
237 Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden
7 Centrumsteden - Initiatieven tegen verarming
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1327 Over de resultaten van de thema-audit m.b.t. de gemeentelijke belastingen en retributies
1314 Over de door Audit Vlaanderen uitgevoerde thema-audit over gemeentelijke belastingen en retributies
1264 Over de opcentiemen voor de gemeenten in 2016
1242 Over het innen van belastingen en retributies door steden en gemeenten
956 Impact van de bevolkingsgroei en fusies op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds
952 Impact van de bevolkingsgroei op de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds

Pagina's