Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1952 Over de kritiek op de verdelingscriteria ter financiering van lokale besturen
1376 Over de rol van de steden en gemeenten in de participatie van Fluxys in het Braziliaanse TBG
1271 Over de impact van de Braziliaanse investeringen van Fluxys op de Vlaamse gemeentebesturen
1219 Over de fietsondersteuningen door lokale besturen
304 Gemeentefonds - Doorstortingen aan lokale besturen - Verzoek VVSG
190 Coronaprovisie 2020 - Verdeling middelen
187 Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) - Lokale klimaattafels
186 Financiering gemeenten - Studie geografische verschillen
182 Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Ondersteunende coronasubsidie
140 Lokale overheden - Financiële impact corona
128 Gemeenten - Schuldenlast
125 Fietsinfrastructuur op gemeentelijke wegen - Vlaamse subsidies
102 Lokale klimaatacties - Projectoproep
77 Relance na corona - Ondersteuning lokale besturen
58 Autonome gemeentebedrijven (AGB's) - Verplicht winstoogmerk - Werkingssubsidies
18 Hervorming erfgoedbeleid - Kerkplannen van lokale besturen
11 Financiering steden en gemeenten - Oost-Vlaanderen
10 Lokale overheden - Uitgifte schulden
1 Ondersteuning consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Subsidiëring
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3186 Over de federale coronasteun aan OCMW's

Pagina's