Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2727 Over innovatieve klimaatprestatiecontracten voor een energie-efficiënt lokaal patrimonium
2708 Over de dotatie voor lokale besturen die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds
1370 Over begeleiding van de lokale besturen om de ruimtelijke impact van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te optimaliseren
241 Gemeenten en Vlaamse overheid - Impact inflatie
206 Gemeenten - Belasting op leegstand, verwaarloosde woningen en ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van woningen
166 Overschrijding spilindex - Impact op lokale besturen en Vlaamse overheid
160 Beleidsdomeinen - Financiering steden en gemeenten West-Vlaanderen
153 Gemeentelijke tweedeverblijfsbelasting - Motivering
139 Bidirectionele laadpalen - Laadpalenplan
118 Gemeenten - Schuldenlast
91 Belasting op masten en pylonen - Beleid stad Gent
88 Gemeentelijke belasting op verhuren van woningen zonder conformiteitsattest - Regelgeving
72 Lokaal Energie- en Klimaatpact - Belasting op masten en pylonen
69 Kopenhagenplan - Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen (2)
65 (Inter)gemeentelijke vaccinatiecentra - Vergoeding
62 Taxshift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen - Heffingen door lokale besturen op masten/pylonen en sleufwerken
57 Coronacrisis - Noodopvang lokale besturen
56 Heffing op masten en sleuven van Elia - Vraag tot afschaffing
37 Dotatie voor lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds - Arrest Grondwettelijk Hof
17 Vzw’s - Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen

Pagina's