Parlementaire vragen Financiering

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
57 Coronacrisis - Noodopvang lokale besturen
56 Heffing op masten en sleuven van Elia - Vraag tot afschaffing
37 Dotatie voor lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds - Arrest Grondwettelijk Hof
17 Vzw’s - Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1952 Over de kritiek op de verdelingscriteria ter financiering van lokale besturen
1376 Over de rol van de steden en gemeenten in de participatie van Fluxys in het Braziliaanse TBG
1271 Over de impact van de Braziliaanse investeringen van Fluxys op de Vlaamse gemeentebesturen
1219 Over de fietsondersteuningen door lokale besturen
406 Armoedebestrijding - Coronasubsidie aan lokale besturen (2)
394 Lokale besturen - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
392 Dividenden als inkomstenbron voor provinciebesturen - Evolutie
387 Coronasteun aan lokale besturen - Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport
383 Lokale overheden - uitgifte schulden (3)
361 Lokale besturen - Financiële toestand en schulden ten laste van derden
325 Openruimtefonds - Verdeling subsidies aan gemeenten
304 Gemeentefonds - Doorstortingen aan lokale besturen - Verzoek VVSG
190 Coronaprovisie 2020 - Verdeling middelen
187 Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) - Lokale klimaattafels
186 Financiering gemeenten - Studie geografische verschillen
182 Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Ondersteunende coronasubsidie

Pagina's