Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
142 Geloofsgemeenschappen - Verbod discriminatie op basis van geslacht
129 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
48 Eredienstendecreet - Bedienaar van de eredienst
21 Over lokale besturen en Diyanetmoskeeën
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2978 Over de stand van zaken in de procedure m.b.t. de mogelijke intrekking van de erkenning van de Diyanet-moskeeën
2936 Over de stand van zaken inzake het contact met de lokale besturen over de erkende Diyanetmoskeeën
2752 Over het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om enkel nog moskeeën te erkennen met door de overheid betaalde imams
2664 Stand van zaken van de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
2446 Eventuele intrekking van de erkenning van de Beringse Fatih-moskee
2368 Over de correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2212 Over de bevindingen en initiatieven van de minister na haar correspondentie met de Diyanet-moskeeën
1882 Erkenning moskeeën en overmaken info individuele dossiers van Staatsveiligheid
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën

Pagina's