Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
77 Erkenning en subsidiëring moskeeën - Diyanet
73 Herbestemming kerkgebouwen - Projectrealisaties
13 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
4 Erkende moskeeën - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
754 Over de stand van zaken van het onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen
365 Over de gevolgen van het arrest van de Raad van State over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
325 Over de krachtlijnen vervat in het op 22 februari 2019 bekendgemaakte onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen en de al dan niet verdere implementatie ervan
323 Over de voorstellen van de minister inzake de erkenning van moskeeën
312 Over nieuwe criteria voor de erkenning van geloofsgemeenschappen
252 Erkende moskeeën - Stand van zaken
116 Diyanet- en Milli Görüsmoskeeën - Erkenning en financiering
68 Al Ishaanmoskee Wilsele - Uitspraken Iman
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
499 Gemeentegrensoverschrijdende eredienstbesturen - Stand van zaken
478 Samenvoegingen parochies/kerkfabrieken - Stand van zaken
434 Geloofsgemeenschappen - Erkenningsvoorwaarden
408 Erediensten - On hold geplaatste erkenningsdossiers
402 Atakwamoskee (Kortrijk) - Erkenningsaanvraag
400 Fatihmoskee Beringen - Intrekking erkenning
255 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam (2)
173 Projectbureau herbestemming parochiekerken - Resultaten

Pagina's