Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën
1173 Over de invloed van het salafisme in de door de Vlaamse overheid erkende moskeeën
1005 Over de erkenning van moskeeën
970 Over veiligheidsdossiers voor de erkenning van moskeeën
969 Over de erkenning van moskeeën en de noodzaak aan optimale informatie-uitwisseling
967 Over de erkenning van de lokale Islamitische geloofsgemeenschappen
964 Over de erkenning van moskeeën en de uitspraken van de minister in dit verband
906 Bedienaars erkende eredienst - Hedendaags wooncomfort pastorie
905 Geloofsgemeenschap - Onderzoek inzake erkenningscriteria
606 Erkenning moskeeën - Stopgezette dossiers
605 Atakwa-moskee Kortrijk - Erkenningsdossier
603 Erkenningsprocedure moskeeën - Omzendbrief
588 Erkende moskeeën - Overtreding erkenningscriteria
576 Mili Görüs - Erkenning en betoelaging
574 Lopende erkenningsdossiers moskeeën - Stand van zaken

Pagina's