Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2936 Over de stand van zaken inzake het contact met de lokale besturen over de erkende Diyanetmoskeeën
2752 Over het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om enkel nog moskeeën te erkennen met door de overheid betaalde imams
2664 Stand van zaken van de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
2446 Eventuele intrekking van de erkenning van de Beringse Fatih-moskee
2368 Over de correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2212 Over de bevindingen en initiatieven van de minister na haar correspondentie met de Diyanet-moskeeën
1882 Erkenning moskeeën en overmaken info individuele dossiers van Staatsveiligheid
1812 Over de informatiestop door Turkije in de nasleep van de communicatie door de minister over het rapport van de Staatsveiligheid inzake de Diyanet-moskeeën
1714 Over de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van bijkomende moskeeën
1283 Over de verklaringen van de minister dat ze de criteria voor de erkenning van moskeeën wil verstrengen
1244 Over een verstrenging van de criteria voor de erkenning van moskeeën
1219 Over de nieuwe maatregelen die de minister aankondigde i.v.m. de erkenning van moskeeën
1215 Over de criteria voor de erkenning van moskeeën
1173 Over de invloed van het salafisme in de door de Vlaamse overheid erkende moskeeën
1005 Over de erkenning van moskeeën
970 Over veiligheidsdossiers voor de erkenning van moskeeën
969 Over de erkenning van moskeeën en de noodzaak aan optimale informatie-uitwisseling
967 Over de erkenning van de lokale Islamitische geloofsgemeenschappen
964 Over de erkenning van moskeeën en de uitspraken van de minister in dit verband
906 Bedienaars erkende eredienst - Hedendaags wooncomfort pastorie

Pagina's